Elastoflex® MA65 และ MA65L เป็นวัสดุดูดซับความชื้น ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดความชื้น ปัญหาฟองอากาศและรูพรุนในผลิตภัณฑ์พลาสติกและยังช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติทางกล ซึ่งทำให้เราสามารถลดการไล่ความชื้นของผลิตภัณฑ์ด้วยการอบได้ สามารถใช้กับ พอลิเอทิลีน, พอลิโพรพิลีน, พอลีเอทิลีนไวนิลอะซิเตท เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับ อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน

Elastoflex® MA :

  • ปรับปรุงพื้นผิวชิ้นงาน
  • ลดปัญหาริ้วความชื้น (moisture streaks) หรือริ้วสีเงิน (silver streaks)
  • ง่ายต่อการขึ้นรูป โดยสามารถเติมเข้าไปได้โดยตรงในเครื่องฉีด (injection machine) หรือเครื่องอัดรีด (extrusion machine) โดยการผสมแบบแห้ง
  • ปริมาณที่แนะนำคือ 2-3% wt

การใช้งาน:

  • ใช้ในงานที่มีการเติมสารตัวเติม (filler) ในปริมาณที่สูง เช่น กระสอบพอลิโพรพิลีน, ถาด, ถุงพอลิเอทิลีน และอื่น ๆ
  • ใช้กับงานที่มีการใส่ scrap และพลาสติกรีไซเคิลในปริมาณที่สูง เช่น ถุงขยะ
  • ลดการไล่ความชื้นโดยการอบ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คู่มือการใช้งาน
GradeTDSMelt Flow Rate, g/10min (190°C, 2.16kg)Density, g/cm3
Elastoflex® MA65 08/02/20361.6
Elastoflex® MA65L 1.21.7