0

Active flow™

Active flow™ là 1 polime polyethylene đồng nhất trọng lượng thấp nên nó tương thích với các polime loại polyolefin.  Nó hoạt độngĐọc thêm...
By : admin | Jun 18, 2018
0

Active Plus+™

Active Plus+™ Slip and Anti Block được thiết kế cho việc sử dụng với  polyolefins film làm giảm độ kết dính giữa cácĐọc thêm...
By : admin | Jun 18, 2018
0

ADS5000

ADS 5000 is an anti-drip additive that is PTFE encapsulated by SAN. It’s excellent effective material to improve anti dripping property of resinĐọc thêm...
By : admin | Jun 18, 2018
0

Alnovol

Alnovol® là nhựa phenol novolac không tự kết mạng mà được sử dụng để cải thiện chất lượng cao su như tăng cườngĐọc thêm...
By : admin | Jun 14, 2018
0

Bynel

Bynel® is an adhesive resin gives manufacturers powerful solutions for multi-layer adhesion needs. It is used as a tie layer, creating a strongĐọc thêm...
By : admin | Aug 15, 2018
0

Cyrez

Cyrez® là Hexamethoxy Methyl Melamine (HMMM) được dùng như chất kết mạng nhằm tăng cường sự kết dính hay hệ tăng cường trongĐọc thêm...
By : admin | Jun 14, 2018
1 2 3 8