Elastoflex® AW65 và AW50 là loại masterbatch chống biến dạng. Chúng được thiết kế để cải thiện sự ổn định về kích thước và giảm độ biến dạng của sản phẩm olefin. Vật liệu này có thể được sử dụng trong polyolefin bán tinh thể.

 

Các loại Elastoflex® AW65 và AW50 cung cấp:

  • Giảm phần trăm độ co
  • Giảm độ biến dạng
  • Cung cấp tính chất mô đun uốn và độ co tốt

trong khi duy trì độ bền kéo

  • FDA phê duyệt
  • Liều khuyến cáo là 5-10% trọng lượng

 

Ứng dụng:

  • Các bộ phận tạo bởi kĩ thuật phun như nắp, rổ và hộp nhựa.
  • Các bộ phận ép đùn và được định hình nhờ nhiệt như khay hành lý

Selection Guide
GradeTDSMelt Flow Rate, g/10min (190°C, 2.16kg)Density, g/cm3Hardness, Shore DFlexural modulus, MPa
Elastoflex® AW50 0.11.4542000
Elastoflex® AW65 6.61.7--