อรามิดไฟเบอร์มาสเตอร์แบทซ์ ประกอบด้วยเส้นใยอรามิดผสมอยู่ในตัวอุ้มเนื้อเส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์ เส้นใยอรามิดเป็นเส้นใยที่มีสมบัติพิเศษแตกต่างจากเส้นใยอื่นๆ คือ มีสมบัติเด่นหลายข้อประกอบกัน เช่น ทนต่อแรงต่างๆ สูง มีค่าต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูง เหนียว และทนความร้อนได้ดี แต่ข้อจำกัดของเส้นใยอรามิด คือ ผสมและกระจายตัวในยางคอมพาวน์ได้ยาก อรามิดไฟเบอร์มาสเตอร์แบสซ์ Elastoflex AR, AP

 • Elastoflex AR คือ เส้นใยอรามิดในยางธรรมชาติ
 • Elastoflex AP คือ เส้นใยอรามิดในสารช่วยผสม และยาง

จึงได้ถูกผลิตขึ้นมาให้มีสมบัติที่ผสมเข้ากับยางได้ง่าย ทำให้เส้นใยอรามิดกระจายตัวได้ดี และผสมเข้ากับยางได้หลายชนิด เช่น ยางธรรมชาติ ยางเอ็นบีอาร์ ยางอีพีดีเอ็ม และยางคลอโรพรีน อรามิดไฟเบอร์มาสเตอร์แบทช์ช่วยให้เส้นใยอรามิดเรียงตัวในยางคอมพาวด์ได้ดี ทำให้เส้นใยอรามิด สดงสมบัติของตัวอรามิดได้อย่างยอดเยี่ยม

สมบัติเด่นของ Elastoflex AR, AP:

 • ผสมเข้ากับยางง่าย กระจายตัวได้ดี
 • เข้ากันได้กับยางหลายชนิด เช่น ยางธรรมชาติ ยางเอ็นบีอาร์ ยางอีพีดีเอ็ม และยางคลอโรพรีน
 • ช่วยให้ส้นใยอรามิดแสดงสมบัติการทนต่อแรงได้สูง และทำให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยืนยาวขึ้น
 • ช่วยเพิ่มเรื่องการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์ สามารถลดค่า tan ᵟ เมื่อใส่ Elastoflex AR, AP เมื่ออกสูตรยางคอมพาวด์ที่เหมาะสม

การใช้งาน

 • ยางรถยนต์, ยางรถจักรยาน และยางตีนตะขาบ
 • สายพาน
 • ยางบุช
 • ท่อยาง
 • รองเท้า
 • ลูกกลิ้ง และอื่นๆ

คู่มือการใช้งาน
GradeTDSAppearanceMooney Viscosoty (ML 1+4 100C), MUSpecific Gravity
Elastoflex ® AR23 Yellow color sheet47-531.00 ± 0.02
Elastoflex® AP40 Yellow-green color sheet25-351.00 ±0.02