0

Bynel

ไบเนล เป็นพอลิเมอร์ที่เป็นชั้นกาวโดยให้คุณสมบัติการยึดติดที่ดีเยี่ยม ซึ่งให้ความมั่นใจ และเป็นทางเลือกสำหรับการผลิตที่ต้องการการยึดติดหลายชั้น ไบเนล สามารถใช้เป็นชั้นกลางการยึดของฟิล์ม หรือแผ่นชีต ที่มีความหลากหลายของประเภทพลาสติก  รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อหลายชั้น หรือ อลูมิเนียม พาแนลคอมโพสิต ทั้งนี้ไบเนล มีความหลากหลายของเบสพอลิเมอร์ เช่นเดียวกับหมู่ฟังก์ชั่นเคมี เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับพอลิเมอร์ที่หลากหลายนอกจากนี้แล้วยังถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อกระบวนการขึ้นรูป ทั้งสามารถขึ้นรูปโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบร่วม หรือผสมแบบแห้งในเครื่องอัดรีด ประโยชน์ : มีค่าความแข็งแรงการยึดติดที่ดีเยี่ยมสำหรับวัสดุที่มีความแตกต่างกันในกระบวนการขึ้นรูปแบบลามิเนต หรือกระบวนการอัดรีดที่มีหัวรัดร่วมกัน เช่นอ่านต่อ...
By : admin | Aug 15, 2018
0

Elvaloy

เอลวาลอย เป็น พอลิแอทิลีนโคพอลิเมอร์ที่มีการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชั่นของเคมีเพื่อให้มีความเฉพาะตัวสำหรับการใช้งาน ซึ่งมีโครงสร้างหลากหลาย เช่น เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท คาร์บอนมอนอกไซด์ (E/VA/CO), เอทิลีน บิวทิล อะคริเลต คาร์บอนมอนอกไซด์ (E/nBA/CO)และ เอทธิลีน บิวทิล อะคริเลต ไกลซิดิล เมทาคริเลต โคพอลิเมอร์ (E/BA/GMA). ประโยชน์อ่านต่อ...
By : admin | Aug 23, 2018
0

Elvaloy AC

เอลวาลอย เอซี เป็นพอลิเอทิลีน อะคริเลตโคพอลิเมอร์ (มีด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิดของอะคริเลต มอนอเมอร์ ได้แก่ เมทิล อะคริเลต, เอธทิล อะคริเลต และ บิวทิล อะคริเลต) ซีงทั้ง 3 ชนิดถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในกระบวนขึ้นรูปที่ง่าย ได้แก่ กระบวนการอัดรีด, เพิ่มความแข็งแรงของพลิเมอร์หลอมสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง รวมถึงกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดเข้าแม่พิมพ์อ่านต่อ...
By : admin | Jun 18, 2018
0

Elvamide

เอวาไมด์ ไนลอน มัลติพอลิเมอร์ เป็นเทอร์โมพลาสติก พอลิเอไมด์ที่รวมคุณสมบัติความเหนียวของไนลอน และมีความง่ายต่อกระบวนการผลิตทั้งในในระบบตัวทำละลาย และระบบหลอมเหลว ประโยชน์ : มีความต้านทานต่อการขัดสีดี สามรถติดกับเส้นด้ายชนิดไนลอนได้ดีเยี่ยม มีความต้านทานแรงดึง รวมถึงระยะการดึงยืดที่สูง มีคุณสมบัติความเหนียวที่ดีทั้งอุณหูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ มีความทนสารกลุ่มอัลคาไลน์ การใช้งาน : ใช้สำหรับปรับปรุงคุณสมบัติของไนลอน ใช้สำหรับเพิ่มความเหนียวให้กับเส้นด้ายไนลอน Polymer Type: Thermoplastic polyamides
By : admin | Jun 18, 2018
0

Elvax

เอแวก คือ เอทิลีนไวนิลอะซีเตต โคพอลิเมอร์ โดยมีปริมาณของ ไวนิลอะซีเตต โคพอลิเมอร์ที่แตกต่างกัน ประโยชน์ : ความเหนียว และความยืดหยุ่นดีกว่าพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ำ ในช่วงของอุณภูมิที่กว้าง มีคุณสบัติความต้านทานการแตกโดยสภาวะอากาศที่ดีเยี่ยม คุณสมบัติทางแสงช่วงตั้งแต่ใสจนถึงโปร่งแสง ขึ้นอยู่กับปริมาณของไวนิลอะซิเตตโคพอลิเมอร์ การใช้งาน : อุตสาหกรรมรองเท้า อุตสาหกรรมฟองน้ำ ใช้เป็นกาวแบบร้อน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ฟิล์มหลอมละลาย อุตสาหกรรมพลาสติกคอมปาวด์อ่านต่อ...
By : admin | Jun 18, 2018
0

Entira AS

เอนทิลา เอเอส ซึ่งเป็นสารเติมแต่งในการเพิ่มคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบถาวร โดยถูกออกมาแบบเพิ่อให้มีประสิทธิภาพในการให้คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ดีเยี่ยมแม้ภายใต้สถาวะแวดล้อมที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ รวมถึงยังง่ายต่อกระบวนการขึ้นรูป ประโยชน์ : แสดงคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ทันทีหลังจากกระบวนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีความโปร่งแสง และผิวที่เรียบเมื่อผสมกับพอลิโอเลฟิน ไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีสีเหลือง มีประสิทธิภาพที่ดีเมื่อผสมกับพอลิโอเลฟิน ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่าย สามารถเติมโดยตรงในกระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด หรือฟิล์ม รวมถึงสามารถผลิตเป็นชั้นฟิล์มบางในผลิตภัฑ์ที่เป็นฟิล์มหลายชั้น ไม่มีผลต่อคุณสมบัติการปริ้นหรือการยึดติด ปริมาณทั่วไปที่แนะนำให้ผสมคือ 10-20% โดยน้ำหนัก การใช้งาน : ใช้สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์อ่านต่อ...
By : admin | Jun 18, 2018
1 2