บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 18 ซอย รามคําแหง 30 (บ้านเรา) แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล์ :
webmaster@elastomer-polymer.com
โทร : 02-375-5197
แฟกซ์ : 02-732-1778

บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด (เวียดนาม)
สำนักงานใหญ่
Room 407- 408 Hai Au Building, 39B Truong Son
Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
โทร : +84 985 949 827 / +84 988 183 995

ฝ่ายการตลาด

โทร : +66 2375 5197 (Auto number) Ext. 233
แฟกซ์: +66 2374 6503

ตำแหน่งและแผนที่

 ดาวน์โหลดแผนที่

แบบฟอร์มติดต่อ