0

TEFLON PTFE Granular

เทปล่อน พีทีเอฟอี เป็นเตตระฟลูออโรเอทิลีนเรซิ่น ที่มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับใช้งาน ได้แก่ รูปแบบของสารละลายแขวนลอย, ผงละเอียดสีขาวและรูปแบบของผงเม็ด รูปแบบของสารละลายแขวนลอย จะเป็นลักษณะสีขาวนม โดยอนุภาคของจะ PTFE แขวนลอยอยู่ในน้ำ ซึ่งถูกทำให้เสถียรโดยสารช่วยการแขวนลอย รูปแบบของผงละเอียดสีขาว เหมาะสำหรับการใช้งานเคลือบสายไฟ สายเคเบิ้ล, ท่อยาว, หลอด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยกระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด รูปแบบผงเม็ดขึ้นรูป เหมาะสำหรับการทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปในแม่พิมพ์ สามารถทำได้หลากหลายรูปร่างอ่านต่อ...
By : admin | Sep 26, 2018
0

TEFLON PTFE Fine Powder

เทปล่อน พีทีเอฟอี เป็นเตตระฟลูออโรเอทิลีนเรซิ่น ที่มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับใช้งาน ได้แก่ รูปแบบของสารละลายแขวนลอย, ผงละเอียดสีขาวและรูปแบบของผงเม็ด รูปแบบของสารละลายแขวนลอย จะเป็นลักษณะสีขาวนม โดยอนุภาคของจะ PTFE แขวนลอยอยู่ในน้ำ ซึ่งถูกทำให้เสถียรโดยสารช่วยการแขวนลอย รูปแบบของผงละเอียดสีขาว เหมาะสำหรับการใช้งานเคลือบสายไฟ สายเคเบิ้ล, ท่อยาว, หลอด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยกระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด รูปแบบผงเม็ดขึ้นรูป เหมาะสำหรับการทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปในแม่พิมพ์ สามารถทำได้หลากหลายรูปร่างอ่านต่อ...
By : admin | Sep 26, 2018
0

Elvaloy

เอลวาลอย เป็น พอลิแอทิลีนโคพอลิเมอร์ที่มีการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชั่นของเคมีเพื่อให้มีความเฉพาะตัวสำหรับการใช้งาน ซึ่งมีโครงสร้างหลากหลาย เช่น เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท คาร์บอนมอนอกไซด์ (E/VA/CO), เอทิลีน บิวทิล อะคริเลต คาร์บอนมอนอกไซด์ (E/nBA/CO)และ เอทธิลีน บิวทิล อะคริเลต ไกลซิดิล เมทาคริเลต โคพอลิเมอร์ (E/BA/GMA). ประโยชน์อ่านต่อ...
By : admin | Aug 23, 2018
0

Bynel

ไบเนล เป็นพอลิเมอร์ที่เป็นชั้นกาวโดยให้คุณสมบัติการยึดติดที่ดีเยี่ยม ซึ่งให้ความมั่นใจ และเป็นทางเลือกสำหรับการผลิตที่ต้องการการยึดติดหลายชั้น ไบเนล สามารถใช้เป็นชั้นกลางการยึดของฟิล์ม หรือแผ่นชีต ที่มีความหลากหลายของประเภทพลาสติก  รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อหลายชั้น หรือ อลูมิเนียม พาแนลคอมโพสิต ทั้งนี้ไบเนล มีความหลากหลายของเบสพอลิเมอร์ เช่นเดียวกับหมู่ฟังก์ชั่นเคมี เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับพอลิเมอร์ที่หลากหลายนอกจากนี้แล้วยังถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อกระบวนการขึ้นรูป ทั้งสามารถขึ้นรูปโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบร่วม หรือผสมแบบแห้งในเครื่องอัดรีด ประโยชน์ : มีค่าความแข็งแรงการยึดติดที่ดีเยี่ยมสำหรับวัสดุที่มีความแตกต่างกันในกระบวนการขึ้นรูปแบบลามิเนต หรือกระบวนการอัดรีดที่มีหัวรัดร่วมกัน เช่นอ่านต่อ...
By : admin | Aug 15, 2018
0

ADS5000

เอดีเอส 5000 คือ สารป้องกันการหยด โดยเป็นพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน  ที่ห่อหุ้มด้วย พอลิสไตรีน อะคริโรไนไตรท์ เป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการปรับปรุงคุณสมบัติป้องกันการหยดของเรซินหรือพลาสติกเมื่อมีการเผาไหม้ พอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายตัวในกระบวนการผลิต และทำให้เอดีเอส 5000 สามารถใช้ได้กับพลาสติกที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ : มีประสิทธิภาพในการเป็นสารป้องกันการหยดของพลาสติกที่เกิดการเผาไหม้ มีการกระจายตัวที่ดี และช่วยให้ผิวชิ้นงานเรียบ มีความสารมารถในการไหลได้ดีเยี่ยม สามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสาร เปอร์ฟลูออโรอ๊อกทาโนอิก แอซิดอ่านต่อ...
By : admin | Jun 18, 2018

Styrene Maleic anhydride

Styrene Maleic anhydride  คือ สไตรีน มาเลอิค แอนไฮไดรด์ น้ำหนักโมเลกุลต่ำ ซึ่งมีทั้ง กรดเอมิค ไอมีน เอสเทอร์ของ เรซินหลัก รวมทั้ง ในรูปแบบของสารละลายแอมโมเนีย โครงสร้างสไตรีนให้ในเรื่องสมบัติการทนความร้อน ในขณะที่โครงสร้างมาเลอิคแอนไฮไดร์ดให้ในเรื่องสมบัติการยึดเกาะ ด้วยส่วนประกอบที่เหมาะสมของการมีหมูสไตรีน และมาเลอิคแอนไฮไดร์ด ทำให้ SMA®  เป็นสารที่ทำให้เกิดการเชื่อมเกาะระหว่างพอลิเมอร์และสารอนินทรีย์ระหว่างพอลิเมอร์ที่มีขั้ว และไม่มีขั้วได้ดีอ่านต่อ...
By : admin | Jun 18, 2018
1 2 3 8