บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “BEST SUPPLIER AWARD 2019” จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “The Best Supplier of TGRT Delivery Award 2019”
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดย บจ.ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น และ บจ.อีสเทิร์น โพลีแพค ร่วมส่งกำลังใจและบริจาคหน้ากาก Face Shield
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบหน้ากาก Face Shield แก่ สน.หัวหมาก
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบหน้ากาก FACE SHIELD แก่สาธารณสุขและสถานีตำรวจ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบหน้ากาก Face Shield #Saveพนักงานเก็บขยะและผู้ให้บริการสาธารณะ
Social Distancing Style INNO ด้วยความห่วงใยและร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น บริจาคเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยี่รงค์
พิธีส่งมอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” (Trang Model)