รายละเอียด / Position Details

แก้ไขใบสมัคร/Update Application


  Jobs Category / หมวดหมู่งาน
4  Positions Page  1  Of  1
การค้นหาตำแหน่งงานว่าง

 เข้าไปค้นหาหมวดหมู่งาน ได้โดย
     คลิ๊กเลือกหมวดหมู่งาน

 คลิ๊กไปที่ปุ่ม
     ในตำแหน่งที่ท่านสนใจ หรือ
     เลือกตำแหน่งว่างที่ท่านต้องการ
     สมัครโดยใช้ Mouse คลิ๊กที่
     ตำแหน่ง
 กรณีที่ไม่มีตำแหน่งที่ต้องการ
     และต้องการบันทึกใบสมัคร
     ให้ คลิกที่นี่
How to search job
 Choose job category
 Click  at the
     position you want to apply for, 
     or select the position you want
     to apply for
 If you were not able to find
     a suitable position click here
Position Details
เคมี อินโนเวชั่น จำกัด  Marketing Service Dept. (CI) / Officer

Job Description / ลักษณะงาน


Qualifications / คุณสมบัติ


Competencies / ทักษะความสามารถ
เคมี อินโนเวชั่น จำกัด  Marketing Service Dept. (CI) / Officer

Job Description / ลักษณะงาน


Qualifications / คุณสมบัติ


Competencies / ทักษะความสามารถ
คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  Business Support Dept. / Officer

Job Description / ลักษณะงาน


Qualifications / คุณสมบัติ


Competencies / ทักษะความสามารถ
พี ไอ อินดัสทรี จำกัด  Internal Audit Dept. / Officer

Job Description / ลักษณะงาน


Qualifications / คุณสมบัติ


Competencies / ทักษะความสามารถ
1