บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการประสบความสำเร็จดีเด่น
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 8 “Chem Challenge #8”
เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2562 (รุ่นที่ 17)
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล รับกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดกิจกรรมจิตอาสา “อาสารักษ์ทะเลไทย ” ปี 3
ขอเชิญเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าในงาน Subcon Thailand 2018
ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2561
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Chem Challenge #7” เสริมศักยภาพนักเคมี GEN ใหม่